Regulamin promocji

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem promocji o nazwie "Rabat dla 500 zamówień" jest Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kuchennypoker.pl prowadzony przez Eurobusiness Games Sp. z o.o wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców XVII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestu Sądowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000402883. Adres ul. Kluczborska 11, 41-503 Chorzów. NIP 6881299107, REGON 180788008. Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. 

1.2. Okres obowiązywanie promocji: od dnia 10.10.2019 do dnia 24.10.2019.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba fizyczna), która wyrazi chęć udziału w Promocji.

2.2. W okresie obowiązywania Promocji Uczestnik Promocji, otrzyma kod rabatowy w wysokości 20% na zakup jednej sztuki produktu. Kod będzie można zrealizować poprzez sklep internetowy, wpisująć kod w koszyku w polu "mam kod rabatowy".

2.3. Kod rabatowy zostanie wysłany wiadomością e-mial do bazy adresów zapisanych na premierę gry Kuchenny Poker.

2.4. Kod rabatowy można wykorzystać tylko na zakup jednej sztuki produktu.

2.5. Ilość kodów rabatowych ograniczona do 500. 

2.6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2.7. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora. 

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

3.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

3.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

3.5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.10.2019 r.